Friday the 24th - Розроблено: у Лабораторії ІОТ ПКНГ ПолтНТУ-2016
Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

Сьогодні рівень підготовки фахівців є важливим чинником та необхідною передумовою ефективного розвитку нафтогазової промисловості України, яка потребує значної кількості висококваліфікованих працівників, зорієнтованих на сучасні соціально-економічні умови та інформатизацію суспільства.
Підготовка майбутнього фахівця нафтогазової промисловості – складна і багатогранна проблема, успішне розв’язання якої залежить від скоординованих дій учасників освітнього процесу, виробництва та сформованої професійної компетентності випускника. Загальною тенденцією розвитку освіти є її орієнтація на компетентнісний підхід, сутність якого полягає у тому, що освітня діяльність повинна не просто дати молодій людині набір знань, умінь та навичок, а й сформувати її компетентність. Виходячи з цього, провідним завданням освітнього процесу є формування усебічно розвиненої, перспективної, творчої особистості, здатної швидко інтегруватися у виробничу сферу. Саме ці актуальні питання і були розглянуті під час науково-практичного семінару "Нові можливості в сучасній інженерній освіті", який відбувся у дистанційній формі на платформі ZOOM 03 червня. Захід був організований Полтавським фаховим коледжем нафти і газу та Навчально-науковим інститутом нафти і газу Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

В інженерній освіті ці завдання успішно реалізуються шляхом Liberal Arts і STEAM-освіти, з якими на прикладі освітніх програм кафедри нафтогазової інженерії та технологій ознайомив учасників завідувач кафедри - кандидат технічних наук, доцент Максим Олександрович Харченко.

Снимок плеера2

А про переваги та перспективи інноваційного змісту навчання за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології" розповіла кандидат технічних наук, доцент Дмитренко Вікторія Іванівна.

Снимок плеера3

Європейським досвідом побудови освітніх програм та їх реалізації в сучасному житті поділився професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій, Рhd. Бранімір Цвєткович. На важливості інтеграції української освіти в європейський та світовий освітній простір наголосила і директор навчально-наукового інституту нафти і газу - кандидат геологічних наук Наталя Петрівна Мекеєва.

Снимок плеера4 Снимок плеера5

З огляду на складність освітньо-виховних завдань сьогодення великі можливості в організації науково-дослідної діяльності студентів та їх самореалізації відкриває використання засобів 3D-моделювання. Нині підготовка інженерів-механіків практично неможлива без застосування в освітньому процесі двовимірного моделювання, яке відтворює зображення на площині. Цей вид графіки є основою для тривимірної, яка, у свою чергу, вивчає методи побудови та візуалізацію об'ємних моделей об'єктів у віртуальному просторі. Про використання тривимірного моделювання в освітньому процесі ознайомили кандидати технічних наук, доценти Петро Олександрович Молчанов та Микола Миколайович Нестеренко, а магістрант Ключка Дмитро поділився своїм досвідом відтворення моделей на 3D-принтері у сучасному центрі 3D друку університету.

Снимок плеера7 Снимок плеера6 Снимок плеера8

Сучасні компетентні працівники нафтогазової галузі повинні мати широкий технічний світогляд, бути здатними до оперативного реагування на будь-які зміни в технологічному процесі, спроможними передбачити наслідки цих змін, планувати свої дії, самостійно визначати найбільш оптимальні технічні рішення. Ці компетенції розвиває одна із форм позааудиторної роботи – гурткові заняття, які найбільше реалізують творчість здобувачів освіти. Тематика гурткових занять відповідає бажанням та можливостям студентів. Гуртківці удосконалюють свої знання, уміння і навички; переконуються в практичному значенні здобутих знань; отримують цікаву додаткову інформацію; з користю проводять вільний час, усвідомлюючи свою значимість. Оптимізація виробничих процесів, підвищення продуктивності праці, формування навичок виробничої дисципліни забезпечує система організації і раціоналізації робочих місць за зразком 5S, яка широко використовується провідними компаніями світу, упроваджується і в роботі гуртка. Про це розповів Сергій Миколайович Кузьменко, завідувач механічного відділення Полтавського фахового коледжу нафти і газу.

Снимок плеера1 Снимок плеера9

Підбиваючи підсумки семінару голова циклової комісії механічних дисциплін Полтавського фахового коледжу нафти і газу, модератор заходу Сергій Миколайович Нос, наголосив на важливості та актуальності розглянутих питань, подякував учасникам за можливість обміну досвідом та підвищення професійного рівня, а також зорієнтував широку аудиторію студентства коледжу на перспективи здобуття інженерної освіти у провідному освітньому закладі регіону, Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

mon banner i have a right logo 1349x822 nupp banerBPD 120x60 fb
pedpress studbilet logokcoyo YouTube
SCHOLARSHIP SQE logo new blue mirror 
visnyk   krasnыj